R

Rám okna

Okenní rám tvoří základní a nosnou část každého okna. Okno se skládá z okenního rámu, který je kotven do ostění a je pevně spojen s domem, a rámu okenního křídla, který nese tabuli skla nebo jakoukoliv jinou výplň. Na okenním rámu jsou okenní křídla připevněna pomocí pohyblivých a seřiditelných pantů. Je také možné vyrobit pevně zasklené okno bez možnosti jeho otevírání.

Okenní rám může být z různých materiálů, které lze částečně kombinovat. Nejčastější jedřevo,hliník a plast. Okenní rám je pevně spojen s obvodovým pláštěm budovy, a tím udržuje celé okno bezpečně na svém místě. Pevné a kvalitní ukotvení okenního rámu je důležité nejen z hlediska bezpečnosti, ale také kvůli tepelné pohodě. Mezery mezi zdivem a okenním rámem mohou vést k tepelným mostům a degradaci použité izolační pěny. Z tohoto důvodu má perfektní provedení připojovací spáry velký vliv na celkovou izolaci okna.


Rozměr dveří

Správný rozměr dveří je předpokladem následné úspěšné montáže.

Existují typové dveře (referenční) se standardizovanými rozměry nebo dveře zhotovované na zakázku (specifické rozměry).

Rozměry dveří jsou vždy uváděny jako šířka x výška.

V případě, že si se správným zaměřením nevíte rady, neváhejte nás kontaktovat a náš specialista vám s tím pomůže.


Rozměr okna

Správný rozměr okna je předpokladem následné úspěšné montáže.Existují typová okna (referenční) se standardizovanými rozměry nebo okna zhotovovaná na zakázku (specifické rozměry a tvary).

Rozměry okna jsou vždy uváděny jako šířka x výška. Pro správné určení rozměru okna je třeba rozlišovat mezi novostavbou a rekonstrukcí. Pokud byste si nevěděli rady, je možné využít našeho návodu: https://www.okna-hned.cz/plastova-okna-skladem/5/montaz-okna-zvladnete-sami. V případě, že ani tento návod nezodpoví všechny vaše dotazy, neváhejte nás kontaktovat a náš specialista vám se zaměřením pomůže.


Recyklovaný profil

Co je recyklovaný profil?

Recyklace, nebo regenerace je forma využití materiálu opakovaně pro ten samý účel jen po mechanické úpravě původního provedení (podrcení vytlačování ap.). Tímto způsobem lze zpracovávat pouze takové materiály, jež předchozí operací neztratily nic ze svých fyzikálně mechanických vlastností. V tomto smyslu se jedná o oběhové materiály, jejichž využití k původnímu účelu je neomezené.
Velkou předností PVC okenních profilů je skutečnost, že jsou plně recyklovatelné a opětovně využitelné pro další výrobu profilů.
Opětovným zpracováním, využitím, již jednou vytlačeného profilu, či jeho částí, nový profil nic neztrácí, ale naopak získává. Získá především díky lepší a dokonalejší distribuci přísad v polymeru, díky lepší homogenitě směsi a stupni plastifikace materiálu, takže je možné tvrdit, že s obsahem recyklátu zákazník dostává i lepší produkt, lepší okno.
Recyklát je extrudován do vnitřních stěn profilů a v procesu koextruze obalen novým materiálem. Je to naprosto šetrná a efektivní technologie, která umožní vyrábět plnohodnotné plastové okenní profily s využitím stejného materiálu, který už jednou prošel linkou.
Z hlediska norem vztahujících se na profily a okna (ČSN EN 12 608, ČSN EN 14 351-1) je využití vlastního recyklovaného materiálu přípustné zcela bez omezení.
V žádném případě přítomnost recyklovaného materiálu v profilech nezhoršuje jejich fyzikálně mechanické vlastnosti, ani vlastnosti vyrobených oken. Dostatečným důkazem je skutečnost, že při zkoušení ve zkušebnách se přítomnost recyklátu v profilech nijak nezjišťuje a neeviduje, neboť rozhodující jsou naměřené parametry a vlastnosti oken. K recyklaci PVC v profilech dnes přistupují prakticky všechny systémy okenních profilů – GEALAN, KBE, TROCAL, REHAU, KÖMMERLING, SALAMANDER, SCHÜCO, BRÜGMANN, INOUTIC, ALUPLAST, VEKA aj. viz: www.rewindo.de
Pro výrobu kvalitních profilů s recyklátem je potřebné nejen náročné a nákladné technologické zařízení, ale i odpovědnost a zkušenost při vlastní koextruzi. Získané zkušenosti jsou dokonale zhodnoceny při výrobě profilů s recyklátovým jádrem, takže vyrobené profily se plně vyrovnají profilům z prvně použitého materiálu.

(zdroj: http://www.opzp.cz)