Rám okna


Okenní rám tvoří základní a nosnou část každého okna. Okno se skládá z okenního rámu, který je kotven do ostění a je pevně spojen s domem, a rámu okenního křídla, který nese tabuli skla nebo jakoukoliv jinou výplň. Na okenním rámu jsou okenní křídla připevněna pomocí pohyblivých a seřiditelných pantů. Je také možné vyrobit pevně zasklené okno bez možnosti jeho otevírání.

Okenní rám může být z různých materiálů, které lze částečně kombinovat. Nejčastější jedřevo,hliník a plast. Okenní rám je pevně spojen s obvodovým pláštěm budovy, a tím udržuje celé okno bezpečně na svém místě. Pevné a kvalitní ukotvení okenního rámu je důležité nejen z hlediska bezpečnosti, ale také kvůli tepelné pohodě. Mezery mezi zdivem a okenním rámem mohou vést k tepelným mostům a degradaci použité izolační pěny. Z tohoto důvodu má perfektní provedení připojovací spáry velký vliv na celkovou izolaci okna.