L

Levé/pravé otevírání dveří

Abychom správně stanovili, zda jsou dveře levé nebo pravé, musíme přijít na to, kde se nacházejí panty, a to vždy při pohledu na dveře zevnitř místnosti pokud se jedná o dveře otevíravé dovnitř. U dveří otevíravích VEN posuzujeme smysl jejich otevírky z venkovního pohledu (vždy stojíme tak, abychom viděli panty).

Pokud jsou závěsy na levé straně, dveře se otevírají doleva, jedná se o levé otevírání. Pokud jsou závěsy na pravé straně, dveře se otevírají doprava, jedná se o pravé otevírání.

Podobně je tomu i u oken.


Levé/pravé otevírání oken

Existují různé typy otevírání okenního křídla.

Levé otvírání – panty křídla jsou na levé straně. Pravé otvírání – panty křídla jsou na pravé straně. Levé výklopné – panty jsou nalevo a okno lze zároveň vyklopit na ventilačku. Pravé výklopné – panty jsou napravo a okno lze zároveň otevřít na ventilačku. Orientaci (pravo / levost) posuzujeme vždy při pohledu z místnosti tak, abychom viděli panty okna.