L

Levé/pravé otevírání dveří

Abychom správně stanovili, zda jsou dveře levé nebo pravé, musíme přijít na to, kde se nacházejí panty, a to vždy při pohledu na dveře zevnitř místnosti.

Pokud klika směřuje vlevo, závěsy jsou na levé straně, dveře se otevírají dovnitř a doleva, jedná se o levé otevírání. Pokud klika směřuje vpravo, závěsy jsou na pravé straně, dveře se otevírají dovnitř a doprava, jedná se o pravé otevírání.

Podobně je tomu i u oken.


Levé/pravé otevírání oken

Existují různé typy otevírání okenního křídla.

Levé otvírání – panty křídla jsou na levé straně. Pravé otvírání – panty křídla jsou na pravé straně. Levé výklopné – panty jsou nalevo a okno lze zároveň vyklopit na ventilačku. Pravé výklopné – panty jsou napravo a okno lze zároveň otevřít na ventilačku.