Levé/pravé otevírání dveří


Abychom správně stanovili, zda jsou dveře levé nebo pravé, musíme přijít na to, kde se nacházejí panty, a to vždy při pohledu na dveře zevnitř místnosti pokud se jedná o dveře otevíravé dovnitř. U dveří otevíravích VEN posuzujeme smysl jejich otevírky z venkovního pohledu (vždy stojíme tak, abychom viděli panty).

Pokud jsou závěsy na levé straně, dveře se otevírají doleva, jedná se o levé otevírání. Pokud jsou závěsy na pravé straně, dveře se otevírají doprava, jedná se o pravé otevírání.

Podobně je tomu i u oken.