Levé/pravé otevírání dveří


Abychom správně stanovili, zda jsou dveře levé nebo pravé, musíme přijít na to, kde se nacházejí panty, a to vždy při pohledu na dveře zevnitř místnosti.

Pokud klika směřuje vlevo, závěsy jsou na levé straně, dveře se otevírají dovnitř a doleva, jedná se o levé otevírání. Pokud klika směřuje vpravo, závěsy jsou na pravé straně, dveře se otevírají dovnitř a doprava, jedná se o pravé otevírání.

Podobně je tomu i u oken.