S

Sklopné okno

Sklápí se směrem dolů, drží ho mechanismus ve spodní části okna. Jiná poloha pro otevření okna není možná.


Spodní pant okna

Spodní pant nese váhu okenního křídla. Spolu s „nůžkami“ vytváří rohový otočný bod, a tím umožňuje otvírání a zavírání okenního křídla.

Tento pant je seřiditelný. Kvůli vysokému namáhání a zatížení váhou okenního křídla jsou rohové panty často tou částí okna, která se opotřebuje, a je ji třeba renovovat či vyměnit.

Výměnou okenního pantu lze často ušetřit velké peníze, které by bylo nutné investovat do výměny celého okna. Výměny opotřebovaných dílů se týkají především oken a dveří s velkými rozměry, případně oken a dveří osazených trojskly. 


Firma Okna-hned.cz používá pro svá okna a balkonové dveře kování německé společnosti MACO, které je lety prověřené a na českém trhu lze zakoupit všechny jeho části jako náhradní díly.


Součásti okna

Okno se skládá z těchto částí: rámy, křídla, zasklení, těsnění, doplňkové profily, drenážní (odtokový) systém.

Zatímco rám je pevně ukotven ke zdi, okenní křídla jsou pohyblivá.

Zasklení zabírá největší plochu ze všech okenních prvků a je nezbytné pro tepelnou a zvukovou izolaci.

Spolu s rámem a křídlem je zasklení hlavní součástí okna.


Součinitel prostupu tepla

Značen je U (W/Km2) a vyjadřuje, kolik tepla unikne konstrukcí o ploše 1 m2 při rozdílu teplot jejich povrchů 1 K (kelvin). Čím nižší hodnota U, tím méně tepla uniká ven, čímž jsou nižší náklady na vytápění. Maximální hodnoty součinitele prostupu tepla definuje česká norma ČSN 73 0540-2. Norma uvádí, že maximální hodnota pro okna v obvodové zdi je U=1,5 W/Km2, doporučuje však hodnotu U=1,2 W/Km2. Pro pasivní domy je hodnota U=0,8-0,6 W/Km2.


Soukromí

Nejflexibilnější možností ochrany soukromí je osazení okna žaluziemi, kterými můžeme regulovat jak světelnou pohodu, tak zamezit zvědavým pohledům zvenčí. Dalším řešením může být osazení okna bezpečnostními nebo neprůhlednými skly.

Žaluzie je nejjednodušší možností jak okno a s ním i vnitřní prostor zastínit. Výhodou žaluzií v porovnání například se závěsy je možnost velmi plynule regulovat prostup slunečního světla a přizpůsobit si tak prostředí osobním potřebám. Pozitivním vedlejším efektem instalovaných žaluzií je možnost v letních měsících zcela zatemnit a omezit tak přehřívání interiéru.
Některé části domu vyžadují ochranu soukromí po celý den, ale bez ztráty světlosti. Jedná se především o kuchyně, toalety, koupelny apod. V těchto případech doporučujeme použití ornamnetních (strukturovaných, neprůhledných) skel či matných fólií na okna, které zcela zamezí zvídavým pohledům zvenčí, zároveň však vpustí do místnosti dostatečné množství světla.Nejčastěji používanými ornamentními skly v domácnostech jsou skla s označením kůra (dubová kůra) a činčila (chinchila) a pro kanceláře nebo lékařské ordinace matná (pískovaná) skla. Ta mají ze všech nabízených skel největší zastínění, které se hodí pro nerušenou práci.


Stavební hloubka

Termínoznačuje tloušťku okenního rámu v milimetrech.

Měří se tloušťka profilu okna z venkovní do vnitřní části.

Čím je tloušťka (stavební hloubka) rámu okna větší, tím bude i lepší tepelně-izolační vlastnost okna, bez ohledu na počet komor. Jinak řečeno, vyšší počet komor nepomůže, pokud je stavební hloubka okna malá.


Stojan na okna

Pro přepravu většího množství oken nebo těžších a rozměrnějších prvků používáme okenní stojany. Ty mohou být dřevěné ve tvaru písmene L nebo ocelová A. Díky těmto pomocníkům jsme schopni bezpečně dopravit okna ve větším množství na jakékoliv místo.


Stojany zjednodušují nakládání a vykládání oken i manipulaci s nimi při transportu. Pro okna či dveře větších rozměrů je to jediný způsob, jak doručit zboží ve 100% stavu. Zboží je na stojanech zajištěno plastovými páskami s pevností několik set kilogramů a následně ještě zafixováno silně průtažnou fólií. Dřevěné stojany mají celkovou kapacitu až 1000 kg.


Středové těsnění

Přídavné těsnění na okenním rámu, které zařídí dodatečnou ochranu před hlukem a tepelnou ztrátou.


Střešní okno

Nejpoužívanější jsou plastová střešní okna. Mají perfektní izolační vlastnosti a jsou vhodná do všech střešních prostor i místností.