Zasklení okna


Zasklení není to první, co nás na okně upoutá. Je však jedním z nejdůležitějších prvků celé okenní konstrukce. Mimo skla bez speciálních vlastností jsou dnes nejvyhledávanější tyto typy skel: izolační, protihlukové, bezpečnostní, okrasné (dekorativní, neprůhledné).  Zejména izolační sklo se stalo v posledních desetiletích velmi důležité. Hodnota U, která se u skla uvádí, je součinitel prostupu tepla a označuje se jednotkou W/m2K. Udává množství tepla, které projde za časovou jednotku jedním m2 stavebního dílce při teplotním rozdílu 1 Kelvin mezi vzduchem uvnitř a venku. Tato jednotka poskytuje informace o izolační účinnosti skla či celého okna. Čím je uváděno nižší číslo, tím lepší izolační vlastnosti sklo či celé okno nabízí.

Meziskelní prostor je vyplněn vzácným plynem, nejčastěji argonem (kryptonem), který zajišťuje dodatečný izolační účinek. Meziskelní rámeček zajistí, že vzdálenost mezi skly je stále stejná a množství plynu zaujímá konstantní podíl v meziskelním prostoru. Jde o jediný způsob, jak zajistit, aby tepelná izolace fungovala správně.