Kotvení oken plastových, EURO, hliníkových


Montáž neboli kotvení oken by mělo být provedeno v závislosti na použitých materiálech rámů a typu instalace.

Upevnění oken v konstrukci budovy se provádí pomocí upevňovacích prvků kolmo k rovině okna.

Ke kotvení lze použít okenní šroub (turbošroub), montážní kotvu nebo úhelník.

Upevňovací vzdálenost (maximální doporučená vzdálenost jednotlivých kotvících prvků) je pro plastová okna 700 mm, pro dřevěná a hliníková okna 800 mm.

Dodržena musí být i vzdálenost 150 mm od vnitřního rohu.

Každá strana okna je ukotvena nejméně na dvou místech.

Při instalaci oken musíme dbát na dokonalý přenos sil do budovy.

Pozdější odstraňování chyb je velmi pracné a finančně náročné.Vedle správně vybraných kotev, hmoždinek, úhelníků atd. jsou při montáži ještě důležité následující doplňky:těsnící pásky, vodováha, šrouby. Správná instalace oken se totiž přímo podílí na správné funkcí tepelné izolace.

Bez ní ani vícekomorový profil okna nepomůže.