Montáž plastových oken dveří zvládnete v pohodě sami

Vybíráte si nové okno, ale trochu vás děsí jeho výměna? Pak věřte, že nemusí. Výměna plastového okna nebo dveří není žádná velká věda. Stačí se držet osvědčených postupů.

Postup výměny plastových oken a balkonových dveří:

1. Začínáme – výměnu oken provádíme vždy zevnitř (z interiéru), abychom nepoškodili venkovní fasádu.

2. Demontujeme stará okna – vysadíme křídla, odstraníme vnitřní parapet, nařízneme rám a okno vypáčíme z otvoru.

3. Očistíme otvor pro nové okno – odstraníme uvolněnou omítku a suť a opravíme větší nerovnosti ostění a podhledu.

4. Instalujeme nové okno – samotný rám okna (bez křídel) se usadí a vyrovná jak vodorovně, tak svisle a zafixuje se, následuje ukotvení po celém obvodu okna.

5. Vyplníme spáry – montážní polyuretanovou pěnou případně jiným izolačním materiálem.

6. Namontujeme doplňky k již ukotvenému oknu – vnější a vnitřní parapet.

7. Necháme zatuhnout – počkáme až dostatečně vytuhne PU pěna.

8. Parotěsná fólie – dolepíme parotěsné fólie na ostění okenního otvoru

9. Zapravíme vnitřní omítky

10. Čištění – očistíme okno, odstraníme ochranné fólie, instalujeme krytky 11. Kontrola – provedeme seřízení a kontrolu funkčnosti okna


Zaměření plastových oken – jednoduchý návod

Přesné zaměření je pro objednání nového okna nezbytné. Není třeba se ho však příliš obávat.

Aby mohlo být následně okno správně namontováno a nevznikala zbytečně velká připojovací spára, je dobré si na zaměření nechat čas a držet se českého přísloví „Dvakrát měř a jednou řež“ (v našem případě „objednávej“). Pamatujte, že měříme rozměry pro nové okno, nikoliv starý rám!

Abychom zjistili velikost nového okna, změříme otvor ve třech místech vodorovně i svisle (horizontálně i vertikálně) dle obrázku. Pokud se hodnoty neshodují vybereme vždy tu nejmenší ze třech a odečteme od ní 1 cm (10 mm). V případě, že budeme chtít k oknu montovat vnitřní či venkovní parapet, odečteme ještě 3 cm z naměřené výšky.

Zaměření otvoru pro okno - šířka        Zaměření otvoru pro okno - výška

Obrázek znázorňuje způsob zaměření stavebního otvoru (tři měření šířky a tři měření výšky) a doporučený výpočet potřebného rozměru okna.

Rozměry okna 60 x 60 cm včetně podkladního profilu

Příklad měření: rozměry okna 60 x 60 cm včetně podkladního profilu - vnější šířka rámu je 60 cm, vnější výška rámu je 60 cm + 3 cm podkladní profil.


Okno bude dodáno s parapetním (někdy také nazývaným podkladnímvícekomorovým profilem, který je již přizpůsoben k montáži vnitřního i venkovního parapetu.

Demontáž starých oken a balkonových dveří

Základní pravidlo zní – neodstraňujte stará okna, dokud nemáte nová okna!

Než se do demontáže oken pustíte, zkontrolujte rozměry nových oken, abyste se ujistili, že je vše opravdu správně připraveno.

Pokud lze ze starých oken vysadit okenní křídla, učiňte tak. Pokud jsou okna neotevíravá, opatrně vyjměte sklo (odstraňte tmel a lišty případně hřebíčky, které sklo zajišťují).

Poté odstraňte i vnější a vnitřní parapety.

Jakmile vám zůstane prázdný okenní rám, můžete se pustit do jeho demontáže. Nařízněte svislé části rámu (nahoře a dole) pilou (okružní, rámovou či jinou) a pomocí páčidla uvolněte rámové části směrem ke středu okna. Ostatní části již většinou není nutné nařezávat. Snažte se způsobit si co nejmenší poškození okolní zdi, menší poškození je však vždy nevyhnutelné.

Způsob odstranění (demontáže) ocelových rámů je velmi obdobný, pouze místo pily na dřevo je potřeba použít pilku na železo či úhlovou brusku s odpovídajícím kotoučem. Při této práci buďte maximálně opatrní a dbejte všech bezpečnostních zásad. Používejte ochranné pracovní pomůcky jako jsou brýle, rukavice, chrániče sluchu atd

Pokud je to možné, zkontrolujte stav překladu nad oknem – jedná-li se o starší stavbu, může být překlad dřevěný a podle jeho stavu by možná bylo vhodné jej vyměnit.


Montáž nových oken a balkonových dveří

Níže uvedené pokyny popisují pouze základní postupy montáže oken, v některých specifických případech se postup může lišit.

Plastová okna a dveře jsou dodávána kompletní, zasklená a křídla uzavřená v rámu. Vnější i vnitřní povrch plastových rámů je kryt ochrannou fólií. Tuto fólii doporučujeme odstranit až po dokončení omítek a jejich konečných nátěrů.

Drobné příslušenství, které na okno nemontujeme z přepravních důvodů, je přiloženo ve zvláštním balení. Toto příslušenství obsahuje:

  1. kliku a dva šrouby (pro každé otevíravě sklopné, resp. otevíravé či sklopné křídlo)
  2. krytky čelních odvodňovacích otvorů (dle počtu odvodňovacích otvorů v rámu)

Pro snadnou montáž doporučujeme objednat montážní sadu.

K tomu, aby výborné tepelně izolační vlastnosti okna a jeho dokonalý vzhled byly plně využity, je třeba okno odpovídajícím způsobem zabudovat do stavby.

Montáž plastových oken je v zásadě velmi jednoduchá, vyžaduje však respektování předepsané technologie montáže, pečlivost a čistotu.

Montáž zahájíme přeměřením stavebích otvorů a stanovením výšky osazení oken v celé budově s využitím váhorysu (lidově „vágrys“)

1. Vysadíme křídla - Z rámu oken vysadíme křídla, případně skla. Vysazení okenního křídla provedeme vysunutím čepu horního závěsu (pantu) směrem dolů nadoraz a otočením kliky do vodorovné polohy (otevřeno). Takto uvolněné křídlo mírně vyklopíme a z dolního kloubového závěsu vytáhneme šikmo vzhůru (nasazení křídla provedeme opačným způsobem).

2. Osadíme montážní kotvy Podle zvoleného způsobu kotvení osadíme do rámu montážní kotvy (zafixujeme pootočením), případně vyvrtáme v rámu montážní otvory pro hmoždinky nebo vruty. Rozmístění kotevních prvků na rámu provedeme dle doporučení výrobce (od každého rohu okna min. 200 mm a pak každých max. 700 mm).

3. Rám okna ustavíme do ostění - V parapetní rovině umístíme nosné podložky a to tak, aby byla zajištěna vodorovnost okna či balkonových dveří. Poté rám provizorně zajistíme dřevěnými nebo plastovými klíny v rozích. Na pečlivosti usazení závisí správná funkce těsnění a kování, proto mu věnujeme mimořádnou pozornost. Po opětovné kontrole pravoúhlosti a rovinnosti můžeme přistoupit ke konečné montáži.

4. Vrtání otvorů - Při použití montážních kotev si označíme otvory pro  turbošrouby, nebo běžné PVC hmoždinky (kotvy, turbošrouby i nosné podložky můžete objednat výhodněji v montážní sadě ZDE). Otvory vyvrtáme, a pomocí šroubů připevníme kotvy k ostění.

5. Utěsnění spáry - Abychom zajistili výborné tepelně izolační vlastnosti oken, je třeba spáru mezi oknem a ostěním dokonale utěsnit proti pronikání chladu, větru a vzdušné vlhkosti. Před provedením izolace odstraníme provizorní klíny, nasadíme křídlo a uzavřeme do rámu. U větších otvorů můžeme nahradit tuto operaci rozepřením rámu (obdobně jako u ocelových rámů dveří – jako je běžný postup na stavbách). Důvodem je zabránění nežádoucí deformace rámu v důsledku expanze montážní pěny, resp. pěchování izolačního materiálu do spáry.

6. Zaizolování spáry - Tepelnou izolaci spáry provedeme nejlépe polyuretanovou montážní pěnou. Použít lze též komprimační pásky, těsnící provazce nebo minerální vatu.

Naše doporučení: Proti pronikání větru a vzdušné vlhkosti je vhodné spáru z interiéru uzavřít silikonovým tmelem a z exteriéru paropropustnou komprimační páskou nebo paropropustnou fólií. Na interiérové straně okna je též možné použít akrylátový tmel, na který se lépe aplikují interiérové nátěry a malby. Tmelení se provádí na suchý dokonale vyzrálý podklad, nejlépe předem napenetrovaný.

POZOR! V žádném případě nevyplňujeme spáry maltou či jiným nestlačitelným materiálem. Plastové profily vyžadují možnost dilatace vlivem změny teploty!

Po dotěsnění a zatmelení spáry uvolníme vzpěry, nasadíme křídlo a zkontrolujeme funkci okenního těsnění a kování, případně provedeme jeho seřízení.

Podkladní lišta (30mm) standardně dodávaná s každým oknem nebo balkonovými dveřmi slouží pro montáž parapetů.

Věříme, že s tímto návodem bude pro vás montáž oken hračkou a z výsledku budete mít radost!