Otevírání oken


Existují různé typy otevírání okenního křídla.

Fixní okno –nelze otevřít vůbec.

Levé otvírání – panty křídla jsou na levé straně.

Pravé otvírání – panty křídla jsou na pravé straně.

Levé výklopné – panty jsou nalevo a okno lze zároveň vyklopit na ventilačku.

Pravé výklopné – panty jsou napravo a okno lze zároveň otevřít na ventilačku.

Sklopné – okno lze pouze otevřít na ventilačku.