Bezpečnostní sklo


Používá se k ochraně osob či majetku. Tato skla odolají i velmi silným nárazům, a pokud se i přesto roztříští, rozpadnou se na malé neostré kousky, takže nedojde ke zranění. Skla jsou rozdělena do několika kategorií podle výrobní techniky a účelu použití. V České republice je jejich použití upravováno normou ČSN.

Vrstvené bezpečnostní sklo: Tento typ skla je tvořen dvěma či více tabulemi skla, které jsou spojeny fólií (polyvinylbutyralovou). Sklo je pevné, pružné a odolné proti úderu. V případě potřeby neprůstřelného skla se jedná o několik skel a fólií spojených dohromady.Tento typ skla se při nárazu neroztříští, stále drží svůj tvar. Jejich nejčastější použití je v automobilovém průmyslu u čelních skel. Najdeme je však i v budovách, kde mohou plnit dvojí funkci, jednak zabránit nechtěnému vniknutí dovnitř, jednak zamezí vypadnutí z vyššího patra domu.Můžeme se setkat s několika označeními: connex (starší označení), STRATOBELl, VSG (Verbundsicherheitsglas). Skla s fólií mají vlastní systém značení (např.: 33.1; 44.2 apod.). První dvě číslice udávají tloušťku skla v mm, třetí číslice za tečkou říká, kolik je folií mezi tabulemi skla. Každá fólie má tloušťku 0,38 mm.

Kalené sklo: Bývá označováno jako ESG (Einscheibensicherheitsglas). Vyrábí se procesem kalení, kde při teplotě kolem 620 °C a po následném rychlém ochlazení dojde ke změně vnitřního napětí. Po tomto tvrzení zůstane uvnitř tažné pnutí a na povrchu skla vznikne tlakové napětí.Tato skla se používají jako boční okna automobilů, sprchové kouty, mantinely, dělící stěny, zábradlí apod.